OUDE AANDELEN & WAARDEPAPIEREN; EEN WERELDWIJD VERZAMELGEBIED EN HOBBY IN OPKOMST !

Graag wil ik het verzamelgebied van het 'oude aandeel', wat vroeger aangeduid werd met het trefwoord "fondsen", onder de aandacht brengen.
Momenteel is de benaming "waardepapieren" alom gebruikelijk. Het omvat niet alleen de eigenlijke aandelen maar ook de oprichtersbewijzen, obligaties, winstbewijzen, en alle overige effecten.

Pas halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw begint het verzamelen hiervan gestalte te krijgen. De bekendheid in Nederland is dan ook nog gering te noemen.
Het blijkt echter een zeer interessant hobby-gebied, waarbij de meer dan normale belangstelling voor het verleden en vanwege de altijd weer opduikende schandalen ook in het heden geactiveerd wordt.
Naast het ondernemen zijn ook aspecten als politiek, cultuur, godsdienst, sociale omstandigheden, welvaart of faillissement een uitdaging voor nader onderzoek door de zogenoemde scripofilist.

Momenteel wordt het cultuur-erfgoed van de oude effecten, al dan niet via particuliere verzamelingen, bewaard.
Het strekt zich uit van bepaalde branches, zoals scheepvaart en nijverheid tot banken en tramlijnen.
Ook exclusiviteit van 'stukken', of gewoon de mooie plaatjes kunnen aanzet zijn tot verzamelpassie.
Zelfs handtekeningenjagers en zegelfanaten ontdekken steeds meer de waardering van oude effecten. Sedert 1978 is er een vereninging actief onder de naam V.V.O.F., hetgeen staat voor Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen.
De getoonde willekeurige afbeeldingen (hoewel soms niet optimaal gepresenteerd, vanwege de grootte van de stukken en soms vanwege de uitvergroting van de details)zijn om een indruk te geven van de veelzijdigheid, de kleurigheid en de schoonheid van de oude FONDSEN. Te bedenken valt ook dat bij aanvang van deze eeuw het tijdperk van de oude Fondsen vrijwel geheel is afgesloten door met name de opkomst van de digitalisering.

Met dit gegeven in het achterhoofd pleit ik voor het verzamelen van deze "waardeloze" papieren komende uit een rijk en vaak roemrucht heden en/of verleden.